Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâhı
 
 
        2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 2019 yılı içinde yeniden belirlenmiştir.